Sahifa yaratilish sanasi - 2006 yil yanvar. Oxirgi yangilanish sanasi - 2010 yil avgust
All rights reserved. Barcha huquqlar himoyalangan. 2006-2010
O'zbek English

Ijod
1
Ximiyadan testlar
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Vebusta:
faruh_a@yahoo.com
farruhota@gmail.com
 
 
 
 
 
bosh sahifa
oila
rasmlar
devorqog'oz
tashrifkitob
 
 
 
 
 
adabiyot
matematika
tahlil
foydali saytlar
har xil